دستاوردها شرکت عاشور الکتریک

  از دستاوردهای شرکت عاشور الکتریک می توان به اختصار به موارد ذیل اشاره نمود.
شرکت عاشور الکتریک سازنده پیشرفته ترین و قدرتمند ترین برج نور سیار ، برج روشنایی MOBILE  LIGHT TOWER می باشد. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

رکوردی جهت نمایش وجود ندارد.